Om Arne Johansson

Planering kunde ha räddat min mans liv

Överlämnare: Violet Johansson

Artikel i Västerås tidning nr 13 år 2009.  Intervju av chefredaktören Lasse Blom.

Västeråsförfattaren Arne I Johansson avled den 9 februari 2009. Då hade Arne vistats inom vården sedan 1 september 2007.

Nu är Arnes hustru Violet starkt kritisk till den vård som hennes make fick.

En enkel detalj som en vårdplanering hade kanske förhindrat min mans bortgång.

Idag är Violet starkt kritisk till den brist av tillsyn som enligt Violet ledde till att Arne Johansson avled 9 februari, samma dag som de skulle fira Arnes 81-årsdag.
”Jag har alltid varit en stridbar person, rätt och fel är oerhört viktigt för mig. Eftersom jag ansåg att det fanns brister i min mans vård, anmälde jag ’bristande tillsyn’ till Socialstyrelsen”. Violet Johansson anser sig veta vad hon talar om:
”Jag har 40 års erfarenhet inom akutsjukvård, äldrevård och långvård. Mina sista 22 år arbetade jag som lärare och utbildade blivande undersköterskor.”

Sorgearbete
Sista gången Violet Johansson talade med sin man var den 18 januari 2008. På natten drabbades Arne av hjärnblödning och en vecka senare av en hjärninfarkt och blev därefter delvis förlamad och ur stånd att tala och svälja.
”Jag har haft lång tid för sorgearbetet och vill gärna berätta om min mans vistelse inom vården och skickar med en fråga: ’Hur är det med utbildning och fortbildning inom vården idag?’”

Lång väntan
På natten 1 september 2007 vaknade Arne Johansson med bröstsmärtor. Hustrun Violet ringde ambulans och Arne transporterades till lasarettet i Västerås. Läkaren fann inga tecken på hjärtbesvär och Arne skulle få åka hem efter ett par dagar.

Men Arne Johansson hade diagnosen Parkinson och hans läkare som utredde den sjukdomen föreslog några dagars observation för Arne och utredning av medicineringen.
Under tiden blev Arne Johansson sämre med feber, lunginflammation, hjärtsvikt och vätska i lungsäcken. Dessutom hade Arne svårt att andas och behövde syrgas.
När Arne några veckor senare var färdigbehandlad och skulle skrivas ut hade han ingen balans och kunde inte stå. Då remitterades han till korttidsboende för rehabilitering.

Ramlade ofta
Eftersom Arne glömde bort att balansen saknades ibland, så fanns det larmmattor på båda sidor av hans säng. Men de lyckades han undvika ibland, personalen diskuterade hjälm och speciella byxor. Men de planerna genomfördes aldrig.

Natten till 19 januari 2008 hittades Arne medvetslös på vårdavdelningens toalettrum. Där hade Arne ramlat vid tidigare tillfällen. Hjärnblödning konstaterades och en vecka senare en medial hjärninfarkt. Diskussion om transport till Uppsala för eventuell operation diskuterades. Men det skedde aldrig.

Ett år senare tog Arne Johanssons lidande slut.

Sin sista tid vistades Arne på ett äldreboende, där han togs om hand på ett utomordentligt sätt, avslutar Violet Johansson.

Arne fick aldrig komma hem till sitt kära Kyrkbacken igen. Men han är begravd på Östra Kyrkogården, så han kom nästan hem och jag har nära till graven för att hälsa på.

När Violet Johansson skickade sin anmälan om ”Bristande tillsyn” till socialstyrelsen blev det även länsstyrelsen som behandlade ärendet.

I svaret ansåg länsstyrelsen att inga fel hade begåtts och att det fanns skriftliga instruktioner till berörd personal. I de instruktionerna framgick det inte att patienten skulle väckas och hjälpas till toalettbesök.

Diskuterat händelsen
De skriver vidare: Anhörigas uppfattning kan vara att hjälpen borde utföras på ett annat sätt och i en annan omfattning än vad som sker.

Socialstyrelsen ansåg vidare att en rad åtgärder vidtagits för att förhindra att patienten skulle ramla. Personalen hade diskuterat händelsen och menat att det hade varit svårt att göra mer än vad som gjorts utan att kränka patientens självbestämmande och integritet.

Är inte nöjd med svaren
Violet Johansson är inte nöjd med svaren:
– Är det inte istället så att man kränkte hans självbestämmande och integritet genom att inte förhindra vad som för honom blev en katastrof. Borde man inte gjort en ny vårdplanering efter det första fallet när Arne slog sig i pannan? Där skulle man ha förordat en tätare tillsyn och hjälp till toaletten.