Sjuksköterskor

Utdrag ur befattningsbeskrivningar från 1928

Instruktionssköterska:
Skall handleda sjuksköterskeeleverna. Hon är också behjälplig vid den ekonomiska förvaltning som åligger föreståndarinnan.

Hon handhaver också lasarettets läkemedelsförråd, och har härvid att tillse att sparsamhet iakttages med apoteksvaror samt att dessa inköpas på billigaste sätt. Hon är dessutom lasarettets bibliotekarie. Hon har närmaste tillsynen över tillfälligt insjuknad ambulatoriskt behandlad lägre personal.

Avdelningssköterskorna
Skall ha tillsyn över avdelningen med vad därtill hörer och där uppehålla ordning och snygghet, Hon skall omsorgsfullt och med saktmod vårda de sjuka samt punktligt ställa sig till efterrättelse läkarnas föreskrifter rörande behandlingen.